Sol Gel Teknolojisi

Sol gel teknolojisi nedir. Sol gel teknolojisinin bir çok isimlendirmesi bulunmaktadır;  sol gel coating, sol gel kaplama, sol gel method, sol gel metodu, soljel yöntemi. Bugün teknolojik olarak son yılların popüler olan bir konudan bahsedeceğim. Sol gel teknolojisi. Tekstilden uçak teknolojisine ilaç teknolojisinden savaş teknolojisine kadar geniş alanda kullanılan bir çok avantajı olan bir teknolojidir sol gel.  Sol gel teknolojisi, bir malzeme üzerine sol çözeltisinin uygulanıp bu malzemenin yeterli ısıtılmasıyla üzerinde bir jel formatının oluşturulmasıdır denilebilir.

Yumuşak kimya “chimie douce” denilmektedir.  sol- jel prosesi, bir sol ya da jeli bir orta basamak olarak kullanıp geleneksel hazırlama metotlarından daha düşük sıcaklıklarda (ki bu çok ciddi enerji ve malzeme ve para tasarrufu demektir), çözeltiden katı bir materyalin hazırlanması esasına dayanır.

Sol gel coating şematik gösterimi

Sol gel metodu 1970 lerde inorganik jellerin yüksek sıcaklıklarda eriyik hale getirilmeden düşük sıcaklıklarda oluşturulmasına ve camlara dönüştürülmesi üzerine yeniden gündeme gelmiştir. Bir sol halindeki çözeltinin jel halde bir ürüne tutturulmasıdır, sol gel teknolojisinin temeli.

Nanoteknoloji son yıllarda geliştirilen her sektörde ürünü olan oldukça geniş bir bilim dalıdır. Sol jel temel olarak nanoteknolojiye dayanan bir bilim alanıdır.

Sol gel ya da sol jel teknolojisi nanoteknolojik alt yapıya  sahiptir. Nanoteknoloji, yeni ve yenilikçi kaplama uygulamaları için kilit bir uygulama alanıdır. Ve nanocoatings yani nanokaplama son yıllarda önemli bir büyüme göstermiştir. Nanokaplamaların bir çok avantajı bulunmaktadır. bunların en önemlisi çok kolay ve her yere uygulanabilmesi .

Sol jel teknoloji ile neler yapılabilir. Cevap  ∞ . Bitkisel yağların ve extraktların bir yüzeyde tutturulmasından Titanyum oksitlerin kaplanmasına kadar çok geniş uygulamalar yapılabilmekte. Tabii istenilen fonksiyonel mamüle göre, ihtiyaca göre. Güçlü, dayanıklı ürünlerin üretilmesi özellikle korozyona dayanıklı mamüllerin istenilmesi ekonomik açıdan istenilen bir durumdur. Burada çevreye olan olumlu katkıları eklediğimizde durum daha da pozitif olmaktadır.

Sol-jel prosesi ile ilgili bir genelleme yaparsak, metal oksit nanokristallerin sentezi, organik-inorganik hibrid materyaller ve inorganik heteroyapılar için en cazip olanlardan biri olarak nitelendirebiliriz.

Endüstriyel alanda üretilen bir çok malzemede kullanılan bu teknoloji. Bakım onarım masraflarının büyük ölçüde azalmasını sağlamaktadır.

Antibakteriyel , antistatik , leke tutmaz , iletken  ve UV koruması gibi gelişmiş işlevsellikleri olan tekstil ürünleri, daha dikkatli ve talepkar bir şekilde takdir edilmektedir.

Yüksek değerli ürünler için pazar artmaktadır . Çok işlevli tekstiller, lifler üzerinde belirli özelliklere sahip birkaç malzeme kullanılarak birleştirilmiş metotlar geliştirilmektedir.

Referanslar :

-Li W., Fries D.P., Malik A., “Sol–gel stationary phases for capillary electro chromatography”, Journal of Chromatography A, 1044, 23–52, 2004.

-Sol-Gel-NanoCoatings-2014 (Rapor)